• — Keep track of your favourite manga
  • — Allow Mangable to remember where you last read
  • — Receive emails when manga is updated.. want more?

Tabetai Hito

Compilation of short stories:• Tabetai Hito• Mitsuiro no Houkago• Hazushite yo• Mado Goshi ni, Koi Shita (Mado Goshi no Ichimoku Hore no Koi)